22 Jan
22Jan

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN ismét kezembe került KAPORNAKY GYULA kötete (2018), mely a "KÖKÉNYVIRÁG VAGYOK Az Őrség költőjének csokrokba gyűjtött versei". Ma nem tehettem meg, hogy útra keljek az Őrségbe, azonban olvasgatva a verseskötetet, gondolatban mégis elindultam, ott kötöttem ki.  

Szerencsés vagyok, mert ezúttal nincsenek korlátok, gondolatban utazhatok szabadon, térbeli és időbeli korlátok nélkül. Átélve az Őrség varázsát, a papírra vetett sorokat olvasva szárnyalhat a képzelőerő. Választottam a kedvenc helyeim, padjaim közül a most megosztott versekhez egy-egy olyat, ahol találkozik az olvasás és a tájban, természetben gyönyörködés öröme, vagy épp az épített érték fényjátékának varázsában gyönyörködés öröme. (Az alkotó művész - akiről szinte semmit nem tudunk, csupán azt, hogy a környéken, több helyen dolgozott, készítette a mára szerencsésen "megmentett freskókat", melyek nem a megszokott módon mesélik el a Bibliai történeteket.  

 

Pityerszeri Népi Műemlékegyüttes, pihenőpad


AZ ÉN SZÜLŐFÖLDEM 


Az én szülőföldem vadregényes környék, 

Hegyes-völgyes táját dús fenyvesek őrzik. 

Benne egész nyáron ezer madár dalol… 

Nem hiszem, hogy volna szebb vidék valahol?!


 Itt csobog a Kerka virághímes réten… 

Itt ered a Szala zöld erdő mélyében… 

Egy-egy falu lapul minden domb tövébe, 

Csak a tornya bámul a nagy messzeségbe… 


Nincsenek paloták; csak fehér kis házak. 

Akármerre járok, szebbet mégse látok. 

Zöldre festett zsaluk, orgonafás kertek: 

Álmodni sem lehet, soha ennél szebbet: 


Kékebb itt az Ég is, ragyogóbb a Nap is, 

Édes illata van a vadvirágnak is. 

Szebbek itt a felhők, szebbek a csillagok, 

Szebbek itt az esték, harmatos hajnalok… 


Szebb itt a hétköznap, szebb itt a vasárnap, 

Szebb a mosolygása itt minden kislánynak. 

Szebb a harangcsengés, szebb a dal, az ének, 

Kedves Őrség, nálad szebbet sohse kérek!

(Kapornaky Gyula)

 

Gondolatban felkeresem a Kömpe szeme kilátót, Szalafőn. Miközben várakozok a buszra, lapozgatok a verseskötetben, melyet a mintegy 1000 vers hagyatékból csokorba szedve ajánlja a tájjal ismerkedés következő témáját. Olvasom és magam előtt látom az Őrség téli táját. Vágyom arra, hogy visszatérjek télen. 


Kömpe szeme kilátó, Szalafő


TÉLI ERDŐ AZ ŐRSÉGBEN 

Karcsú fenyők tűlevele 

hópihék közt szendereg, 

ébresztgeti gyémánt-hajnal 

fényével, ha rádereng. 

Mélyen alszik, csak a szellő 

suhogtatja néha meg, 

zivatar, ha havat sodor, 

csöndes sátra megremeg. 


Erdő szélén fehér ruhás 

nyírfák állnak őrködve, 

tar ágaik téli éjjel 

kapaszkodnak a ködbe. 

Dér és a köd rajtuk fészkel, 

a madár elkerüli, 

a kelő Nap ősz fejüket 

fényével megfésüli. 


Rigók helyett, száll 

a hangja a favágó motornak, 

éles, berregő fogától 

a fák földre hajolnak. 

Mélyen alszik most az erdő, 

madárfüttyös tavaszt vár… 

Varjúsereg kerülgeti, 

s egyre mondja: kár, kár, kár… 

(Kapornaky Gyula) Gondolatban tovább utazom és helyet foglalok egy olyan padsorban, ahonnan a beszűrődő fény mutat utat attól függően, mikor érkezem, hisz a fény szerepe meghatározó a veleméri templom freskóinak megértésében. 


VELEMÉR 

Itt ahol az Őrség 

határos Zalával, 

áll egy öreg templom 

hallgatag tornyával. 

A domb oldalában 

roskadt, fakult képe, 

ráncaiban bent ül 

ezer év emléke… 

Homlokán a freskók 

lassan el is fogynak, 

szomorú emléke 

a török félholdnak. 

Régi, bús időkről 

mesélnek a lombok, 

a táborok helyén 

maradt „török-dombok”. 

Veleméri lejtőn a 

földre hajolva 

a kidűlt sok „sőkfa” 

fájdalmát elmondja… 

(A keserű sikolyt 

az Idő elnyelte – 

alatta behorpadt 

az öreg domb nyerge.) 

…Lehullt a drótsövény, 

elrobbant az akna; 

megbékélten mereng 

a táj ráncos arca. 

(Kapornaky Gyula) 


A kötetet olvasgatva, úgy gondolom,  hű társam lesz felfedezéseim során. Várom, hogy újra úton lehessek....


Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.